FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) VeXeRe.com – A platform that connects users and bus operators. Passenger information will be transferred to the bus operator right after the customer has successfully booked a ticket. Book tickets through the VeXeRe.com system, customers can be assured that all information is transferred to the bus operator fully and accurately, 100% […]

Payment Instruction

GUIDE ON MAKING PAYMENT ON WEBSITE VEXERE.COM   Step 1: Access to VeXeRe.com or download VeXeRe – Bus ticket booking at Play Store/App. Step 2: Search the route by selecting departure & arrival locations, departure time/date on VeXeRe, and then choose “Search Tickets”. Step 3: Select the bus trip, bus operator, pricing, departure time that […]

Hướng dẫn thanh toán trên website VeXeRe.com

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy […]

Các câu hỏi thường gặp

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy […]

Chính sách và quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI   Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến dịch vụ vận tải được kết nối qua sàn thương mại điện tử VeXeRe.com, khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. […]

Chính sách bảo mật thanh toán

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN   Mục đích áp dụng Bảo mật thông tin thanh toán khi giao dịch trên các sàn thương mại điện tử đang được khách hàng rất quan tâm. Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com được kết nối với nhiều tối tác cổng thanh toán. […]

Quy chế

Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe Chào mừng bạn (“hành khách” hoặc “bạn”) ghé thăm sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe (bao gồm website VeXeRe.com và ứng dụng di động VeXeRe). Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe của chúng tôi  (“VeXeRe“ hoặc “chúng tôi”) […]

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG   Chính sách bảo mật thông tin khi giao dịch hiện nay rất được khách hàng quan tâm. Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe (bao gồm website và ứng dụng di động) là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên […]

Terms and Conditions

  TERMS AND CONDITIONS OF VEXERE E-COMMERCE PLATFORM   Activities management of VeXeRe E-commerce platform Welcome to VeXeRe E-Commerce platform, including website Vexere.com and app Vexere (“VeXeRe” or “we”), a bus ticketing platform owned by VeXeRe Trading and Services Company Ltd. We provide services related to online bus ticket booking to assist customers who travel by bus […]

Policy and Procedures for Complaints Handling

  POLICY AND PROCEDURES FOR COMPLAINTS HANDLING   VEXERE is willing to receive and handle customer complaints related to transactions performed at VEXERE E-Commerce platform. When there is any complaint or dispute related to the transport service connected through the VEXERE E-Commerce platform, please notify us as soon as possible. VEXERE and the Service provider […]