Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư Chúng tôi, https://vexere.com/vexetet (sau đây được gọi là ‘Trang’ hay ‘Chúng tôi’) tôn trọng những sự quan ngại về quyền riêng tư của người dùng trên Trang, và đã tạo tuyên bố quyền riêng tư này để giải thích về những thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn […]

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện Bằng cách sử dụng https://vexere.com/vexetet (sau đây được gọi là ‘Trang’ hay ‘Chúng tôi’), bạn thể hiện chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không sử […]

Vĩnh Phúc

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Vĩnh Phúc có tổng cộng 88 khu vực thuộc vùng xanh, 34 khu vực thuộc vùng vàng, 14 khu vực thuộc vùng cam Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết các điều kiện để ra, vào Vĩnh Phúc trong bài viết dưới đây. […]

Thanh Hoá

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Thanh Hóa có tổng cộng 156 khu vực thuộc vùng xanh, 393 khu vực thuộc vùng vàng và 9 khu vực thuộc vùng cam, 1 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Thanh Hóa […]

Tuyên Quang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Tuyên Quang có tổng cộng 134 khu vực thuộc vùng xanh, 3 khu vực thuộc vùng vàng và 1 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Thái Nguyên

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Thái Nguyên có tổng cộng 164 khu vực thuộc vùng xanh, 11 khu vực thuộc vùng vàng và 2 khu vực thuộc vùng cam, 1 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện ra, vào Thái Nguyên trong […]

Thái Bình

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Thái Bình có tổng cộng 260 khu vực thuộc vùng xanh. Không có khu vực nào thuộc vùng vàng, cam, đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Thái Bình trong bài viết dưới đây. Phân vùng cấp độ […]

Phú Thọ

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Phú Thọ có tổng cộng 205 khu vực thuộc vùng xanh, 17 khu vực thuộc vùng vàng, 3 khu vực thuộc vùng cam Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết các điều kiện để ra, vào Phú Thọ trong bài viết dưới đây. […]

Lào Cai

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Lào Cai có tổng cộng 136 khu vực thuộc vùng xanh, 9 khu vực thuộc vùng vàng và 7 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Lai Châu

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Lai Châu có tổng cộng 101 khu vực thuộc vùng xanh, 4 khu vực thuộc vùng vàng, 1 khu vực thuộc vùng cam Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết các điều kiện để ra, vào Lai Châu trong bài viết dưới đây. […]