Terms and Conditions

  TERMS AND CONDITIONS OF VEXERE E-COMMERCE PLATFORM   Activities management of VeXeRe E-commerce platform Welcome to VeXeRe E-Commerce platform, including website Vexere.com and app Vexere (“VeXeRe” or “we”), a bus ticketing platform owned by VeXeRe Trading and Services Company Ltd. We provide services related to online bus ticket booking to assist customers who travel by bus […]

Quy chế

Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe Chào mừng bạn (“hành khách” hoặc “bạn”) ghé thăm Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe (bao gồm website VeXeRe.com và ứng dụng di động VeXeRe). Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe của chúng tôi  (“VeXeRe“ hoặc “chúng tôi”) […]

Policy and Procedures for Complaints Handling

  POLICY AND PROCEDURES FOR COMPLAINTS HANDLING   VEXERE is willing to receive and handle customer complaints related to transactions performed at VEXERE E-Commerce platform. When there is any complaint or dispute related to the transport service connected through the VEXERE E-Commerce platform, please notify us as soon as possible. VEXERE and the Service provider […]

Chính sách và quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI   VEXERE luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện tại Sàn Thương Mại Điện Tử VEXERE. Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra […]

Payment Security Policy

  PAYMENT SECURITY POLICY   Purpose of application The payment system on E-Commerce Platform Vexere.com (“VEXERE”) is connected to Payment Gateway Partners who have been licensed to operate legal action in Vietnam such as: ZaloPay, VNPay, Momo, Cybersource, Payoo, … Accordingly, the payment security standards of VEXERE ensure compliance with the security standards of Payment […]

Chính sách bảo mật thanh toán

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN   Mục đích áp dụng Hệ thống thanh toán trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vexere.com (“VEXERE”) được kết nối với các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam như là: ZaloPay, VNPay, Momo, Cybersource, […]

Privacy Policy

PRIVACY POLICY OF PERSONAL INFORMATION   Introduction Vexere platform (including website Vexere and app Vexere), an e-commerce platform, is a combination of services serving the needs of buying and selling bus tickets online, in order to support passenger who wishes to travel as well as bus operators who wish to sell tickets and passenger transportation […]

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG   Giới thiệu Sàn giao dịch thương mại điện tử Vexere (bao gồm website Vexere và ứng dụng di động Vexere) là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối […]