Tag Archives: Bình Thuận

Bình Thuận

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Bình Thuận Vùng đỏ Thành phố Phan Thiết: Đức Long, Hưng Long, Bình Hưng, Lạc Đạo, Tiến Lợi, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Phú Hài, Thanh Hải, Phú Trinh, Xuân An, Mũi Né. Tuy Phong: Phước Thể. Bắc Bình: Phan Hiệp. Hàm Thuận Bắc: Hàm Trí, Ma Lâm, Hàm […]