Tag Archives: Cà Mau

Cà Mau

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Cà Mau Vùng vàng Năm Căn. Ngọc Hiển. Một số khu vực thuộc Thành phố Cà Mau, Cái Nước, Đầm Dơi, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh. Vùng cam Thành phố Cà Mau: Phường 6, 7, An Xuyên, Hoà Tân, Lý Văn Lâm, Tân Thành. […]