Tag Archives: Đà Nẵng

Đà Nẵng

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng Vùng cam Quận Sơn Trà: An Hải Bắc, Nại Hiên Đông. Vùng vàng Các khu vực còn lại. Điều kiện để về Đà Nẵng từ các tỉnh Hành khách tham gia chuyến đi cần mang theo đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ quy tắc […]