Tag Archives: Hậu Giang

Hậu Giang

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tai Hậu Giang Vùng đỏ Phụng Hiệp: Tân Bình, Tân Phước Hưng. Vị Thuỷ: Vĩnh Trung. Thị xã Long Mỹ: Long Phú. Châu Thành A: Thị trấn Cái Tắc, thị trấn Gạch Gòi, Tân Phú Thạnh. Thành phố Ngã Bảy: Tân Thành. Vị Thanh: Hoả Tiến, Tân Tiến. Châu […]