Tag Archives: Kiên Giang

Kiên Giang

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Kiên Giang Vùng xanh An Biên: Nam Thái A. An Minh: Đông Hưng A. Kiên Hải: Hòn Tre. Thành phố Hà Tiên. Giang Thành. Một số khu vực thuộc U Minh Thượng, thành phố Phú Quốc. Vùng vàng U Minh Thượng: Hoà Chánh, An Minh Bắc. Thành phố […]