Tag Archives: Lai Châu

Lai Châu

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Lai Châu Vùng đỏ Tam Đường: Bản Giang. Vùng xanh Các khu vực còn lại. Điều kiện để về Lai Châu từ các tỉnh Hành khách tham gia chuyến đi cần mang theo đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ quy tắc 5K và khai báo y […]