Tag Archives: Phú Thọ

Phú Thọ

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Phú Thọ Vùng đỏ Thanh Sơn: Thục Luyện. Vùng cam Đoan Hùng: Chân Mông. Tân Sơn: Văn Luông. Thanh Sơn: Thị trấn Thanh Sơn, Sơn Hùng. Yên Lập: Ngọc Đồng. Vùng vàng Việt Trì: Thanh Đình, Vân Phú, Gia Cẩm, Tiên Cát, Vân Cơ, Minh Nông, Tân Dân, […]