Tag Archives: Quảng Trị

Quảng Trị

Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 16. Chỉ thị 16 được áp dụng tại khu vực: Thành phố Hà Đông. Hành khách cần chuẩn bị một số loại giấy tờ sau khi có nhu cầu di chuyển đến Quảng Trị: Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16: Giấy tờ […]