Tag Archives: Bạc Liêu

Bạc Liêu

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Bạc Liêu Vùng vàng Giá Rai: Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây. Hoà Bình: Thị trấn Hoà Bình, Minh Diệu, Vĩnh Hậu A. Phước Long. Một số khu vực thuộc Thành phố Bạc Liêu, Đông Hải, Hồng Dân, Vĩnh Lợi. Vùng cam Thành phố Bạc Liêu: Phường 2, 3. […]