Tag Archives: Sóc Trăng

Sóc Trăng

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Sóc Trăng Vùng xanh Cù Lao Dung. Thạnh Trị. Một số khu vực thuộc Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Trần Đề, thị xã Ngã Năm. Vùng vàng Châu Thành: An Hiệp. Kế Sách: Trịnh Phú. Long Phú: Tân Thạnh, Châu Khánh, […]