Tag Archives: Sơn La

Sơn La

Sơn La hiện là tỉnh thuộc vùng vàng theo phân vùng cấp độ dịch Covid-19. Người dân về Sơn La từ các vùng xanh, vàng và cam cần thực hiện khai báo y tế và quét mã QR theo quy định. Riêng với những hành khách về từ vùng đỏ, bên cạnh việc khai báo […]