Tag Archives: Thanh Hoá

Thanh Hoá

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Thanh Hoá Vùng đỏ Thị xã Bỉm Sơn: Quang Trung. Thạch Thành: Thị trấn Vân Du. Ngọc Lặc: Lộc Thịnh. Hà Trung: Hà Ngọc. Nghi Sơn: Ninh Hải. Vùng cam Thị xã Bỉm Sơn: Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Ba Đình. Thạch Thành: Thành An. Nghi Sơn: Hải Hoà. […]