Tag Archives: Trà Vinh

Trà Vinh

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Trà Vinh Vùng đỏ Càng Long: Nhị Long Phú, Nhị Long, Đại Phúc. Châu Thành: Nguyệt Hoá. Trà Cú: Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân. Duyên Hải: Long Khánh. Vùng cam Cầu Kè: Phong Phú. Càng Long: Bình Phú, Phương Thạnh. Thành phố Trà Vinh: Phường 2, […]