Tag Archives: Vĩnh Long

Vĩnh Long

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Vĩnh Long Vùng xanh Thành phố Vĩnh Long: Tân Ngãi. Long Hồ: Thị trấn Long Hồ, Lộc Hoà, Phú Quới. Một số khu vực thuộc Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân. Vùng vàng Thành phố Vĩnh Long: Tân Hoà, Tân Hội, Trường An. Long […]