Tag Archives: Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tai Vĩnh Phúc Vùng xanh Lập Thạch. Bình Xuyên. Tam Đảo. Một số khu vực thuộc Sông Lô, Phúc Yên, Yên Lạc, thành phố Vĩnh Yên, Tam Dương, Vĩnh Tường. Vùng vàng Sông Lô: Lãng Công. Phúc Yên: Hùng Vương, Tiền Châu, Xuân Hoà. Yên Lạc: Đồng Văn, Yên […]