Tag Archives: Bến Tre

Bến Tre

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Bến Tre Vùng xanh Giồng Trôm: Hưng Phong, Mỹ Thanh. Mỏ Cày Bắc: Phú Mỹ. Thành phố Bến Tre: Phường 4. Một số khu vực thuộc Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Mo Cày Nam, Thạnh Phú. Vùng vàng Ba Tri: An Bình Tây, An Hiệp, An Ngãi […]