Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 theo nguy cơ

Vùng xanh

 • Thành phố Huế
 • Phú Vang
 • Hương Trà
 • Phong Điền
 • Quảng Điền
 • Nam Đông
 • A Lưới
 • Một số khu vực thuộc Hương Thuỷ và Phú Lộc

Vùng vàng

 • Hương Thuỷ: Thuỷ Phương

Vùng cam

 • Phú Lộc: Lăng Cô

Điều kiện cần để đi Thừa Thiên Huế

 • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe,…).
 • Chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine (liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày tính đến ngày khởi hành).
 • Giấy xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72h tính đến thời điểm khởi hành.
 • Thực hiện khai báo y tế và tuân thủ nguyên tắc 5K trong suốt quá trình di chuyển.

Cách ly y tế khi về Thừa Thiên Huế

Đối với người trở về từ vùng xanh

 • Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 7 ngày.
 • Xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

Đối với người trở về từ vùng vàng

 • Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng tự theo dõi sức khoẻ, giám sát y tế tại nơi cư trú 7 ngày.
 • Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine thực hiện giám sát y tế tại nhà trong 7 ngày. Tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp theo.
 • Xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

Đối với người trở về từ vùng cam

 • Người đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bênh trong vòng 6 tháng cần giám sát y tế tại nơi lưu trú trong 7 ngày. Tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ sau khi kết thúc giám sát y tế. Thực hiện test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1, xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 3 và thứ 7.
 • Người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú 14 ngày. Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1, xét nghiệm RT-PCR vào các ngày 3, 7 và 14.

Đối với người trở về từ vùng đỏ

 • Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng thì thực hiện giám sát y tế trong 7 ngày tại nơi lưu trú, sau đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày. Test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1, xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 3 và 7.
 • Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine cần cách ly y tế tập trung 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm 4 lần vào các ngày 1, 3, 7, 14 bằng phương pháp RT-PCR. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung thì giám sát y tế tại nơi lưu trú, test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 3 và RT-PCR vào ngày thứ 7. Tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà đủ 28 ngày kể từ ngày về địa phương.

(Nguồn: Sở Y tế Ninh Bình, Báo Công an nhân dân – Cập nhật ngày 20/10/2021)