Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 15+ và Chỉ thị 16.

Chỉ thị 15 được áp dụng tại các khu vực:

 • An Phú.
 • Chợ Mới: Long Giang .
 • Châu Đốc.
 • Châu Thành.
 • Phú Tân.
 • Tân Châu.
 • Tịnh Biên: Xã Tân Lập.

Chỉ thị 16 được áp dụng tại các khu vực:

 • Chợ Mới: Xã Hòa An, xã Mỹ Hội Đông, ấp Long Thạnh 2 (Long Giang).
 • Châu Đốc: Vĩnh Ngươn, Châu Phú B.
 • Phú Tân: Phú Lâm, Phú Mỹ, Hòa Lạc.
 • Tân Châu: Long Thạnh, Long Sơn, Long Phú, Long Châu, Long Hưng
 • Tri Tôn: Xã Tà Đảnh, xã Tân Tuyến.

Hành khách cần chuẩn bị một số loại giấy tờ sau khi có nhu cầu di chuyển đến An Giang:

Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 15:

 • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu,…)
 • Giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính không quá 72 giờ so với giờ khởi hành hoặc Phiếu xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
 • Khai báo y tế di chuyển nội địa.
 • Một số giấy tờ khác tùy vào yêu cầu của địa phương.

Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16:

 • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu,…)
 • Giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính không quá 72 giờ so với giờ khởi hành hoặc Phiếu xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
 • Giấy đồng ý được phép lưu thông của địa phương.
 • Khai báo y tế di chuyển nôi địa.
 • Một số giấy tờ khác tùy vào yêu cầu của địa phương.

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình – Cập nhật ngày 11/10/2021)