Author Archives: vxrlandingpagefe

Hoà Bình

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Hoà Bình có tổng cộng 117 khu vực thuộc vùng xanh, 19 khu vực thuộc vùng vàng, 15 khu vực thuộc vùng cam và không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện ra, vào Hoà […]

Hà Tĩnh

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 12/1/2022, Hà Tĩnh có tổng cộng 184 khu vực thuộc vùng xanh, 28 khu vực thuộc vùng vàng và 4 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Hải Dương

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Hải Dương có tổng cộng 200 khu vực thuộc vùng xanh, 28 khu vực thuộc vùng vàng và 6 khu vực thuộc vùng cam, 1 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Hải Dương […]

Hà Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 7/1/2022, Hà Giang có tổng cộng 190 khu vực thuộc vùng xanh, 3 khu vực thuộc vùng vàng. Không có khu vực nào thuộc vùng cam và đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Hà Giang trong bài viết […]

Điện Biên

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Điện Biên có tổng cộng 121 khu vực thuộc vùng xanh, 6 khu vực thuộc vùng vàng, 2 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Điện […]

Cao Bằng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 7/1/2022, Cao Bằng có tổng cộng 158 khu vực thuộc vùng xanh và 2 khu vực thuộc vùng vàng, 1 khu vực thuộc vùng cam, không có khu vực nào vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Cao […]

Bắc Kạn

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Bắc Kạn có tổng cộng 79 khu vực thuộc vùng xanh, 11 khu vực thuộc vùng vàng, 13 khu vực thuộc vùng cam và 5 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết các điều kiện để ra, vào Bắc Kạn trong bài viết dưới đây. Phân […]

Bắc Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Bắc Giang có tổng cộng 195 khu vực thuộc vùng xanh, 13 khu vực thuộc vùng vàng và 1 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Quảng Ninh

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Quảng Ninh có tổng cộng 117 khu vực thuộc vùng xanh và 35 khu vực thuộc vùng vàng, 25 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]