Author Archives: vxrlandingpagefe

Yên Bái

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Yên Bái có tổng cộng 163 khu vực thuộc vùng xanh, 7 khu vực thuộc vùng vàng, 3 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện ra, vào Yên Bái […]

Ninh Bình

Thuê xe đi Tràng An, Ninh Bình

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Ninh Bình có tổng cộng 125 khu vực thuộc vùng xanh, 10 khu vực thuộc vùng vàng và 5 khu vực thuộc vùng cam, 3 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Ninh Bình […]

Hải Phòng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Hải Phòng có tổng cộng 8 khu vực thuộc vùng xanh, 11 khu vực thuộc vùng vàng và 67 khu vực thuộc vùng cam, 132 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Hải Phòng […]

Nam Định

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Nam Định có tổng cộng 87 khu vực thuộc vùng xanh, 130 khu vực thuộc vùng vàng và 6 khu vực thuộc vùng cam, 3 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Nam Định […]

Lâm Đồng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/1/2022, Lâm Đồng có tổng cộng 80 khu vực thuộc vùng xanh, 43 khu vực thuộc vùng vàng và 19 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Ninh Thuận

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 18/1/2022, Ninh Thuận có tổng cộng 60 khu vực thuộc vùng xanh, 5 khu vực thuộc vùng vàng. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ và cam. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Ninh Thuận trong bài viết […]

Hà Nam

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Hà Nam có tổng cộng 102 khu vực thuộc vùng xanh, 4 khu vực thuộc vùng vàng và 3 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Quảng Trị

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 12/1/2022, Quảng Trị có tổng cộng 92 khu vực thuộc vùng xanh, 31 khu vực thuộc vùng vàng và 2 khu vực thuộc vùng cam, 1 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Quảng Trị […]

Bắc Ninh

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 11/1/2022, Bắc Ninh có tổng cộng 62 khu vực thuộc vùng xanh, 49 khu vực thuộc vùng vàng và 15 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

An Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 18/1/2022, An Giang có tổng cộng 108 khu vực thuộc vùng xanh, 45 khu vực thuộc vùng vàng và 3 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]