Category Archives: Chính sách di chuyển

Tiền Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 24/1/2022, Tiền Giang có tổng cộng 144 khu vực thuộc vùng xanh, 23 khu vực thuộc vùng vàng và 5 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/1/2022, Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng cộng 41 khu vực thuộc vùng xanh, 40 khu vực thuộc vùng vàng và 2 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện […]

Tây Ninh

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/1/2022, Tây Ninh có tổng cộng 12 khu vực thuộc vùng xanh, 24 khu vực thuộc vùng vàng và 58 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Cần Thơ

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, Cần Thơ có tổng cộng 29 khu vực thuộc vùng xanh, 43 khu vực thuộc vùng vàng và 7 khu vực thuộc vùng cam, 4 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Cần Thơ […]

Đồng Tháp

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 18/1/2022, Đồng Tháp có tổng cộng 131 khu vực thuộc vùng xanh, 12 khu vực thuộc vùng vàng. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ và cam. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Đồng Tháp trong bài viết […]

Đồng Nai

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/1/2022, Đồng Nai có tổng cộng 26 khu vực thuộc vùng xanh, 101 khu vực thuộc vùng vàng và 43 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Nghệ An

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 12/1/2022, Nghệ An có tổng cộng 430 khu vực thuộc vùng xanh, 23 khu vực thuộc vùng vàng và 5 khu vực thuộc vùng cam 2 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Nghệ An […]

Phú Yên

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 14/1/2022, Phú Yên có tổng cộng 95 khu vực thuộc vùng xanh, 12 khu vực thuộc vùng vàng và 3 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Bình Dương

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/1/2022, Bình Dương có tổng cộng 68 khu vực thuộc vùng xanh, 23 khu vực thuộc vùng vàng. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ và cam. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Bình Dương trong bài viết […]

Thành phố Hồ Chí Minh

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 20/1/2022, Hồ Chí Minh có tổng cộng 248 khu vực thuộc vùng xanh, 63 khu vực thuộc vùng vàng và 1 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, […]