Category Archives: Chính sách di chuyển

Đà Nẵng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 12/1/2022, Đà Nẵng có tổng cộng 8 khu vực thuộc vùng xanh, 37 khu vực thuộc vùng vàng và 12 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Kiên Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, Kiên Giang có tổng cộng 120 khu vực thuộc vùng xanh, 21 khu vực thuộc vùng vàng và 3 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Trà Vinh

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 24/1/2022, Trà Vinh có tổng cộng 41 khu vực thuộc vùng xanh, 33 khu vực thuộc vùng vàng và 28 khu vực thuộc vùng cam, 4 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Trà Vinh […]

Sóc Trăng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, Sóc Trăng có tổng cộng 34 khu vực thuộc vùng xanh, 55 khu vực thuộc vùng vàng và 20 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Bạc Liêu

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 14/1/2022, Bạc Liêu có tổng cộng 39 khu vực thuộc vùng xanh, 24 khu vực thuộc vùng vàng và 1 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Hậu Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, toàn bộ Tỉnh Hậu Giang hiện đang là vùng cam. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Hậu Giang trong bài viết dưới đây. Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Hậu Giang Vùng cam Tỉnh Hậu Giang.    […]

Bến Tre

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 24/1/2022, Bến Tre có tổng cộng 24 khu vực thuộc vùng xanh, 79 khu vực thuộc vùng vàng và 54 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Vĩnh Long

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 24/1/2022, Vĩnh Long có tổng cộng 5 khu vực thuộc vùng xanh, 41 khu vực thuộc vùng vàng và 56 khu vực thuộc vùng cam, 5 khu vực thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Vĩnh Long […]

Long An

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 24/1/2022, Long An có tổng cộng 185 khu vực thuộc vùng xanh, 3 khu vực thuộc vùng vàng. Không có khu vực nào thuộc vùng cam và đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Long An trong bài viết […]