Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19.

Chỉ thị 15 được áp dụng tại khu vực: Đắl R’lấp.

Chỉ thị 16 được áp dụng tại khu vực: Đắk Mil.

Chỉ thị 19 được áp dụng tại các khu vực còn lại.

Hành khách cần chuẩn bị một số loại giấy tờ sau khi có nhu cầu di chuyển đến Đắk Nông:

Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19:

  • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu,…)
  • Giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính không quá 72 giờ so với giờ khởi hành hoặc Phiếu xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
  • Khai báo y tế di chuyển nội địa.
  • Một số giấy tờ khác tùy vào yêu cầu của địa phương.

Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16:

  • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu,…)
  • Giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính không quá 72 giờ so với giờ khởi hành hoặc Phiếu xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
  • Giấy đồng ý được phép lưu thông của địa phương.
  • Khai báo y tế di chuyển nôi địa.
  • Một số giấy tờ khác tùy vào yêu cầu của địa phương.

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình – Cập nhật ngày 11/10/2021)