Hà Nội

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 7/1/2022, Hà Nội có tổng cộng 190 khu vực thuộc vùng xanh, 278 khu vực thuộc vùng vàng và 111 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG Chính sách bảo mật thông tin khi giao dịch hiện nay rất được khách hàng quan tâm. Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe (bao gồm website và ứng dụng di động) là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan […]

Terms and Conditions

  TERMS AND CONDITIONS OF VEXERE E-COMMERCE PLATFORM   Activities management of VeXeRe E-commerce platform Welcome to VeXeRe E-Commerce platform, including website Vexere.com and app Vexere (“VeXeRe” or “we”), a bus ticketing platform owned by VeXeRe Trading and Services Company Ltd. We provide services related to online bus ticket booking to assist customers who travel by bus […]

Policy and Procedures for Complaints Handling

  POLICY AND PROCEDURES FOR COMPLAINTS HANDLING   VEXERE is willing to receive and handle customer complaints related to transactions performed at VEXERE E-Commerce platform. When there is any complaint or dispute related to the transport service connected through the VEXERE E-Commerce platform, please notify us as soon as possible. VEXERE and the Service provider […]

Payment Security Policy

  PAYMENT SECURITY POLICY   Purpose of application The payment system on E-Commerce Platform Vexere.com (“VEXERE”) is connected to Payment Gateway Partners who have been licensed to operate legal action in Vietnam such as: ZaloPay, VNPay, Momo, Cybersource, Payoo, … Accordingly, the payment security standards of VEXERE ensure compliance with the security standards of Payment […]

Privacy Policy

PRIVACY POLICY OF PERSONAL INFORMATION   Introduction Vexere platform (including website Vexere and app Vexere), an e-commerce platform, is a combination of services serving the needs of buying and selling bus tickets online, in order to support passenger who wishes to travel as well as bus operators who wish to sell tickets and passenger transportation […]