Bình Dương

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/1/2022, Bình Dương có tổng cộng 68 khu vực thuộc vùng xanh, 23 khu vực thuộc vùng vàng. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ và cam. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Bình Dương trong bài viết […]

Thành phố Hồ Chí Minh

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh Vùng xanh Các quận 1, 4, 7, 8, Tân Phú. Củ Chi. Quận 3: Phường 1, 2, 4. Bình Tân: An Lạc A, Bình Trị Đông B. Hóc Môn: Thới Tam Thôn, Trung Chánh. Một số khu vực thuộc quận 5, 6, 10, […]

Lạng Sơn

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022, Lạng Sơn có tổng cộng 164 khu vực thuộc vùng xanh, 28 khu vực thuộc vùng vàng và 8 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Quảng Ngãi

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 12/1/2022, Quảng Ngãi có tổng cộng 94 khu vực thuộc vùng xanh, 52 khu vực thuộc vùng vàng và 28 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) VeXeRe.com – A platform that connects users and bus operators. Passenger information will be transferred to the bus operator right after the customer has successfully booked a ticket. Book tickets through the VeXeRe.com system, customers can be assured that all information is transferred to the bus operator fully and accurately, 100% […]

Payment Instruction

GUIDE ON MAKING PAYMENT ON WEBSITE VEXERE.COM Step 1: Access to VeXeRe.com or download VeXeRe – Bus ticket booking at Play Store/App. Step 2: Search the route by selecting departure & arrival locations, departure time/date on VeXeRe, and then choose “Search Tickets”. Step 3: Select the bus trip, bus operator, pricing, departure time that suit […]

Hướng dẫn thanh toán trên website VeXeRe.com

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy […]

Các câu hỏi thường gặp

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy […]

Chính sách và quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI   Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến dịch vụ vận tải được kết nối qua sàn thương mại điện tử VeXeRe.com, khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. […]