Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19.

Chỉ thị 15 được áp dụng tại các khu vực:

 • Thành phố Đồng Hới: Phường Đồng Sơn, Phú Hải, Bảo Ninh, Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú.
 • Huyện Bố Trạch: Xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú, xã Nhân Trạch.
 • Minh Hóa: Dân Hóa.
 • Thị xã Ba Đồn: Phường Ba Đồn, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Long.
 • Huyện Quảng Ninh: Xã Lương Ninh.
 • Tuyên Hóa: thôn Đồng Phú (xã Đồng Hóa).

Chỉ thị 16 được áp dụng tại các khu vực:

 • Thành phố Đồng Hới: Một phần TDP Phú Thượng (Phú Hải); TDP7 (Hải Thành); thôn Đồng Dương, Mỹ Cảnh, Hà Thôn, Cửa Phú (Bảo Ninh); TDP8,9,11,15 (Bắc Lý); cụm 2 TDP10 (Đồng Phú); tổ 5B và tổ 6 của TDP2, TDP3, TDP4, TDP5, tổ 2 của TDP8 (Đồng Sơn).
 • Huyện Bố Trạch: Xã Đức Trạch; Thôn Tân Lý, Nội Hải, Nội Hòa, Thượng Hòa, Trung Hòa, Ngoại Hòa và 1 phần phía Đông thôn QL1A (xã Hải Phú); thôn Nhân Quang, Nhân Nam, Nhân Tiến, Nhân Hải (xã Nhân Trạch); thôn Thanh Vinh (Thanh Trạch); KV Đông Bắc của thôn Mai Hồng (xã Đồng Trạch).
 • Minh Hóa: Cửa khẩu Quốc tế Chalo.
 • Thị xã Ba Đồn: Xóm 3 (TDP Minh Phượng), một phần Xóm 1 và một phần Xóm 3 (TDP Minh Lợi), TDP Minh Lợi, TDP Thọ Đơn, KV Chợ Ba Đồn, đường Chu Văn An, TDP Cầu (Quảng Thuận).
 • Huyện Quảng Ninh: 1 phần thôn Văn La (xã lương Ninh).
 • Tuyên Hóa: Vùng Truông xóm 2, thôn Đồng Phú (xã Đồng Hóa).

Chỉ thị 19 được áp dụng tại các địa phương còn lại.

Hành khách cần chuẩn bị một số loại giấy tờ sau khi có nhu cầu di chuyển đến Quảng Bình:

Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19:

 • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu,…)
 • Giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính không quá 72 giờ so với giờ khởi hành.
 • Phiếu xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
 • Khai báo y tế di chuyển nội địa.
 • Một số giấy tờ khác tùy vào yêu cầu của địa phương.

Đối với các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16:

 • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu,…)
 • Giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính không quá 72 giờ so với giờ khởi hành.
 • Phiếu xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
 • Giấy đồng ý được phép lưu thông của địa phương.
 • Khai báo y tế di chuyển nôi địa.
 • Một số giấy tờ khác tùy vào yêu cầu của địa phương.

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình – Cập nhật ngày 11/10/2021)