Sơn La hiện là tỉnh thuộc vùng vàng theo phân vùng cấp độ dịch Covid-19. Người dân về Sơn La từ các vùng xanh, vàng và cam cần thực hiện khai báo y tế và quét mã QR theo quy định. Riêng với những hành khách về từ vùng đỏ, bên cạnh việc khai báo y tế, cần cung cấp thêm giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72h.

Cách ly y tế khi về đến Sơn La: 

Đối với người về từ vùng xanh hoặc vàng thì thì tự theo dõi sức khoẻ. Luôn thực hiện theo quy tắc 5K. Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương trong trường hợp có xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Đối với người trở về từ vùng cam:

  • Nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/mơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Hạn chế tối đa tiếp xúc trong suốt quá trình theo dõi sức khoẻ.
  • Nếu chưa tiêm hoặc đã tiêm 1 liều vaccine: Áp dụng cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR

Đối với người về từ vùng đỏ:

  • Nếu đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng: Tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR.
  • Nếu đã tiêm 1 mũi vaccine: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR.
  • Nếu chưa tiêm phòng vaccine Covid-19: Phải thực hiện cách ly y tế của tỉnh, huyện, thành phố,… trong vòng 14 ngày. Xét nghiệm RT-PCR 3 lần theo quy định. Sau khi kết thúc cách ly tập trung thì theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo.

(Nguồn: Sở Y tế Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La – Cập nhật ngày 20/10/2021)