Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Trà Vinh

Vùng đỏ

 • Càng Long: Nhị Long Phú, Nhị Long, Đại Phúc.
 • Châu Thành: Nguyệt Hoá.
 • Trà Cú: Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân.
 • Duyên Hải: Long Khánh.

Vùng cam

 • Cầu Kè: Phong Phú.
 • Càng Long: Bình Phú, Phương Thạnh.
 • Thành phố Trà Vinh: Phường 2, 8, 9, Long Đức.
 • Châu Thành: Song Lộc.
 • Trà Cú: Tân Sơn, An Quang Hữu.
 • Cầu Ngang: Thạnh Hoà Sơn.
 • Duyên Hải: Long Vĩnh, Đôn Châu, Ngũ Lạc.
 • Tiểu Cần: Tân Hùng.

Vùng vàng

 • Cầu Kè: Tam Ngãi, Châu Điền, Ninh Thới.
 • Càng Long: An Trường A, Huyền Hội, Đại Phước, Đức Mỹ.
 • Thành phố Trà Vinh: Phường 5.
 • Châu Thành: Hoà Thuận, Hoà Lợi, Lương Hoà.
 • Trà Cú: Tập Sơn, Hàm Giang, Đại An, Long Hiệp.
 • Cầu Ngang: Nhị Trường, Mỹ Hoà, Thuận Hoà, Trường Thọ, Hiệp Mỹ Tây, Long Sơn, Nhị Trường, Kim Hoà.
 • Duyên Hải: Long Thành, Đông Hải.
 • Thị xã Duyên Hải: Phường 2, Dân Thành.
 • Một số khu vực thuộc Tiểu Cần.

Vùng xanh

 • Duyên Hải: Đôn Xuân.
 • Tiểu Cần: Thị trấn Tiểu Cần, Phú Cần, Hùng Hoà.
 • Một số khu vực thuộc Cầu Kè, Càng Long, thành phố Trà Vinh, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải.

Điều kiện để về Trà Vinh từ các tỉnh

Hành khách tham gia chuyến đi cần mang theo đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ quy tắc 5K và khai báo y tế theo quy định. Chỉ xét nghiệm y tế đối với các trường hợp có các biểu hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác,…

Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm khi nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong toả). Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, đến từ địa phương có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong toả). Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên có hiệu lực trong vòng 72h.

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế – Cập nhật ngày 15/11/2021)