Category Archives: Tin tức sự kiện

Quảng Bình

Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19. Chỉ thị 15 được áp dụng tại các khu vực: Thành phố Đồng Hới: Phường Đồng Sơn, Phú Hải, Bảo Ninh, Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú. Huyện Bố Trạch: Xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú, […]

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) VeXeRe.com – A platform that connects users and bus operators. Passenger information will be transferred to the bus operator right after the customer has successfully booked a ticket. Book tickets through the VeXeRe.com system, customers can be assured that all information is transferred to the bus operator fully and accurately, 100% […]

Payment Instruction

GUIDE ON MAKING PAYMENT ON WEBSITE VEXERE.COM Step 1: Access to VeXeRe.com or download VeXeRe – Bus ticket booking at Play Store/App. Step 2: Search the route by selecting departure & arrival locations, departure time/date on VeXeRe, and then choose “Search Tickets”. Step 3: Select the bus trip, bus operator, pricing, departure time that suit […]

Hướng dẫn thanh toán trên website VeXeRe.com

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy […]

Các câu hỏi thường gặp

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy […]