Khánh Hòa

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 14/1/2022, Khánh Hoà có tổng cộng 62 khu vực thuộc vùng xanh, 28 khu vực thuộc vùng vàng và 49 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Bình Thuận

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 18/1/2022, Bình Thuận có tổng cộng 99 khu vực thuộc vùng xanh, 23 khu vực thuộc vùng vàng và 2 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Đà Nẵng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 12/1/2022, Đà Nẵng có tổng cộng 8 khu vực thuộc vùng xanh, 37 khu vực thuộc vùng vàng và 12 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Kiên Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, Kiên Giang có tổng cộng 120 khu vực thuộc vùng xanh, 21 khu vực thuộc vùng vàng và 3 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Cà Mau

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 28/12/2021, Cà Mau có tổng cộng 4 khu vực thuộc vùng vàng và 97 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng xanh và đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Cà Mau trong bài […]

Trà Vinh

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Trà Vinh Vùng đỏ Càng Long: Nhị Long Phú, Nhị Long, Đại Phúc. Châu Thành: Nguyệt Hoá. Trà Cú: Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân. Duyên Hải: Long Khánh. Vùng cam Cầu Kè: Phong Phú. Càng Long: Bình Phú, Phương Thạnh. Thành phố Trà Vinh: Phường 2, […]

Sóc Trăng

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, Sóc Trăng có tổng cộng 34 khu vực thuộc vùng xanh, 55 khu vực thuộc vùng vàng và 20 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Bạc Liêu

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 14/1/2022, Bạc Liêu có tổng cộng 39 khu vực thuộc vùng xanh, 24 khu vực thuộc vùng vàng và 1 khu vực thuộc vùng cam. Không có khu vực nào thuộc vùng đỏ. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào […]

Hậu Giang

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17/1/2022, toàn bộ Tỉnh Hậu Giang hiện đang là vùng cam. Xem chi tiết phân vùng cấp độ dịch và các điều kiện để ra, vào Hậu Giang trong bài viết dưới đây. Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Hậu Giang Vùng cam Tỉnh Hậu Giang.    […]

Bến Tre

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Bến Tre Vùng xanh Giồng Trôm: Hưng Phong, Mỹ Thanh. Mỏ Cày Bắc: Phú Mỹ. Thành phố Bến Tre: Phường 4. Một số khu vực thuộc Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Mo Cày Nam, Thạnh Phú. Vùng vàng Ba Tri: An Bình Tây, An Hiệp, An Ngãi […]